המלצה על תשובה באתר שורש תפילה לרפואה - עדינה בת גוהר
שם הממליץשם החברכתובת אי מייל החברנוסח ההודעה שתישלחשורה אישית?