מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
ניסיון
שאלה:
לךחגדלךח

תשובה:
ניסיון שני

התשובה נתקבלה מהרב ברוך אפרתימאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו