המלצה על המאמר בגלי צהqeל: סרבנית גיוס מהשמאל הקיצוני משמיצה את צהqeל, לרזי אין שאלות קשות

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה