המלצה על המאמר למה המדינה רוצה שהחייל יוגדר כרוצח?

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה