המלצה על המאמר הרב וויצמן- על הנחת והקבלה העצמית בעבודת השם
שם הממליץשם החברכתובת אי מייל החברנוסח ההודעה שתישלחשורה אישית?