המלצה על המאמר הרב רצון ערוסי- על פי ההלכה אסור להפגנות להטריד
שם הממליץשם החברכתובת אי מייל החברנוסח ההודעה שתישלחשורה אישית?