המלצה על המאמר התנועה למשילות- פגמים בהסכם עם מני נפתלי
שם הממליץשם החברכתובת אי מייל החברנוסח ההודעה שתישלחשורה אישית?