המלצה על המאמר האם מקרר לרכב עובד בשבת כשהרכב כבוי ?

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה