המלצה על המאמר אילו פרמטרים צריך לשקול בעת בחירת תיקי בית ספר?

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה