המלצה על המאמר האם יש לנו אוזלת יד בקביעת תאריכי זכרון?/ אלעד ליסון

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה