המלצה על המאמר הכרת תודה לצוות החינוכי: 5 דרכים להביע הערכה בסוף שנה

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה