המלצה על תשובה באתר שורש לרב חיים רטיג ואנא לא פתרון שכלי או שטחי
שם הממליץשם החברכתובת אי מייל החברנוסח ההודעה שתישלחשורה אישית?