המלצה על תשובה באתר שורש שימוש בווזלין בשבת לצורך רפואי..
שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה