המלצה על תשובה באתר שורש שימוש בווזלין בשבת לצורך רפואי..
שם הממליץשם החברכתובת אי מייל החברנוסח ההודעה שתישלחשורה אישית?