המלצה על תשובה באתר שורש מותר להתנהג בין גבר לאישה כמו בסרטים?

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה