המלצה על תשובה באתר שורש המשך לשאלה בקשר לארוטיות בשעת תשמיש.

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה