המלצה על תשובה באתר שורש האם יש התייחסות לגבי חומרת החטא של זרע לבטלה

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה