המלצה על תשובה באתר שורש ווי נט אומרים שאיסור נגיעה גורם לבעיות נפשיות

שם הממליץ
שם החבר
כתובת אי מייל החבר
נוסח ההודעה שתישלח
שורה אישית?
אנא סמנו לצורך אבטחה