כל מי שחשקה נפשו להגות באוצר הגנוז, יכול כעת, בעזרת פירושו המבואר, ידיד לכל נפש, של הרב יחיאל
בר לב שליט"א, בעל מח"ס ידיד נפש, פירוש על הזוהר הקדוש, מבוא לתורת הקבלה וכוונות האריז"ל.

הפרוש ידיד נפש על הירושלמי מתבסס על המפרשים המקובלים, קרבן העדה, פני משה, הרידב"ז ועוד.

  - המהדורה החדשה כוללת סדר חדש ומנוקד ע"ג דפים צהובים לקריאה נוחה.

  - המהדורה החדשה עברה הגהה מחדש של הפירוש.

  - נוספו מאות מאמרי עיונים הלכתיים ופסיקות הרמב"ם והשולחן ערוך הנוגעים לסוגיות.

  - נוספו מאמרי עיונים מתוך ספרי מחשבה, חסידות וקבלה המבארים את האגדתא.

גדולי התורה בדורנו נתנו הסכמתם לפרוש הידיד נפש, בהם הרה"ג ר' עובדיה יוסף, הרה"ג ר' חיים קנייבסקי,
הרה"ג ר' מרדכי אליהו שליט"א, הרה"ג ר' אברהם שפירא זצ"ל, הבד"צ של העדה החרדית ועוד ועוד.-

 
 
אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם-
שם ומשפחה: טלפון:
כתובת: דוא"ל:
הערה:
שם ומשפחה:
טלפון:
כתובת:
דוא"ל:
הערה:
סמנו לצורך אבטחה