English

חזרנו אל מקום בית הבחירה.
חלום של אלפיים שנות גלות התגשם. כמעט...

האם מותר היום לעלות להר הבית ? כיצד פסקו גדולי ישראל לאורך הדורות בשאלה גדולה זו ? האם נכון להשאיר את הר הבית בידי הגויים מחמת התקנה לאסור כניסה להר ? מהי שיטתו של הרב קוק וכיצד מורים תלמידיו ? איזו משמעות יש לעובדה ששבנו להר הבית עוד לפני בניין בית המקדש ?
חוברת הלכתית מקיפה
בנושא הר הבית,
עם הסכמות מגדולי הפוסקים.
עלות החוברת- 15 ₪
2 חוברות ב- 25 ₪, 3 חוברות ב- 30 ₪
התשלום כולל משלוח, כל ההכנסות קודש לגאולת מקום מקדשנו
לקבלת החוברת חינם למייל - גללו מטה
להזמנת חוברת מודפסת הבייתה או לתרומות מלאו את הטופס
להזמנת חוברת מודפסת הבייתה או לתרומות מלאו את הטופס
סליקה מאובטחת בהצפנת SSL
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*כתובת
מיקוד
פרטי העסקה
מספר חוברות
כמות יח'
לתרומה
בסך ש"ח
אחר
סה"כ 0ש"ח
פרטי כרטיס אשראי
*מספר כרטיס
*תוקף הכרטיס /
*שם בעל הכרטיס
CVV
*מספר זהות בעל הכרטיס
מתוך ההסכמות: הרה"ג דב ליאור שליט"א:
"נחלצת לעמוד בפרץ ולעסוק באחד הנושאים החשובים ביותר בימינו, אם לא החשוב ביותר... יישר כוחך על הבירור המקיף שערכת בנושא העומד ברומו של עולם.."
הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א:
"כבודו סוקר את כל הצדדים של הנושא ובצדק עומד על כך שנושא זה צריך להיות בראש מעייננו... יהי רצון שרבים ילכו לאורו..."
הרה"ג צפניה דרורי שליט"א:
"הוכחת שבכל הדורות עלו להר הבית, ומגדולי הפוסקים כתבו שזו מצווה לכל אחד מישראל ולכלל האומה בכל הדורות, קל וחומר בימינו.."
הרה"ג אליעזר מלמד שליט"א:
"מצאתי כי זכה ללבן ולסכם בשפה ברורה וסברה ישרה את הסוגיה על צדדיה השונים.. גם אני מסכים למסקנתו."
לקבלת החוברת חינם
מלאו פרטים והחוברת תישלח
אליכם מיידית לדוא"ל
או בטל. 055-6676764 | 050-7613006
דוא"ל: 13harhabait@gmail.com
להזמנת הרצאות והופעות
מוסיקליות בנושא הר הבית
חייגו 050-6963959