מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

שאלות אתבqeש על פרשת תולדות

א) סימן לשופך דמים            אדמוני
ב) הדבר שיעקב קנה מעשיו  בכורה
ג) מקום מגוריו של אבימלך   גרר
ד) מהדברים שניתנו ליעקב בברכות דגן
ה) מילה נרדפת ל"זימן"       הקרה
ו) "התפלל"                        ויעתר
ז) מתי כהו עניו של יצחק ויהי כי זקן יצחק
ח) מה ההפך מ"שעיר"        חלק
ט) דבר שנתברכו בו גם יעקב וגם עשיו טל השמים
י) שמה של אשת עשיו        יהודית
כ) למה נמשלו ישראל        כוכבי השמים
ל) מה היה התשלום של יעקב עבור הבכורה לחם ונזיד עדשים
מ) מה מצא יצחק בהיותו בגרר מאה שערים
נ) שם נרדף ל"מרק"          נזיד
ס) מה עשו הפלישתים לבארות שחפר אברהם אבינו סתמום
ע) שם שקרא יצחק לבאר שחפר עשק
פ)מקום מגוריהם של בתואל ולבן פדן ארם
צ) למה דומה טעם הגדי    צבי
ק) מה אמר יצחק לאחר שמישש ידיו של יעקב ומצאן שעירות הקול קול יעקב והידים ידי עשיו
ר) בסיבתו הלך יצחק לגרר רעב
ש) שם שקרא יצחק לבאר  שחפר שטנה
ת) מה פרשת השבוע       תולדות

השאלות מתוך הזמירון בהוצאת שורש, שניתן לרכוש כספר, לאירועיםמאמרים נוספים במגוון נושאים באתר שורש, בקרו אותנו- www.shoresh.org.il