מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
קדיש בנוסחים שונים
שאלה:
ש"ץ המתפלל בנוסח שונה מהנוסח הקבוע בבית הכנסת צריך לשנות נוסח בחזרת הש"ץ.
האם הדבר תקף גם לאבלים האומרים קדיש בקול?

תשובה:
לעניות דעתי לא, אלא אם כן הציבור ממש מתלונן ואז שישנה, זה בטח לא יזיק למי שהקדיש נאמר עליו להרבות שלום.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו