מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
שם אמצעי
שאלה:
שלום

הגרוש שלי הוסיף לי שם אמצעי בעזרת רב וביקש שגורלי יקשר לגורלי לעד

מה אני יכולה לעשות במקרה כזה, כדי שלא יסגר לי הגורל ואזכה לנישואים שניים.

תשובה:
אם הוא בהוסיף את השם ללא רשותך אין לזה שום משמעות מבחינתך, זה שטויות מוחלטות שהוא יכול לעשות. אני לא יודע מי הרב ששיתף איתו פעולה בזה, אבל אין לזה שום השפעה עליך, ברגע שהוא נתן לך גט התורה עצמה כורתת בניכם לנצח ואין שום אפשרות חיבור ללא הסכמתך.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו