מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

שימוש בכספי מלגה

שאלה:
שלום,

בשנה שעברה קיבלתי מלגת לימודים מגוף מסוים בסך של ____ שהיה אמור לשלם על קורס אקדמי אחד. הכסף הועבר לחשבון הבנק שלי ולא בתור שובר שרק מחלקת הגביה של האוניברסטה יכולה לנצל. במהלך השנה השתמשתי בחציו לשלם על הלואה אחרת. אני יודעת עתה שזה כנראה היה גזל כי הכסף שקיבלתי לא היה מיועד לזה. ברור שעכשיו אשלם מכספי על חצי מהקורס. 
 כיצד אוכל לחזור בתשובה על זה?  

תשובה:
אם תשלמי על הקורס (דהיינו, לא תבטלי אותו), הרי שלא יהיה בכך גזל, ההגדרה ההלכתית היא ש"מעות להוצאה ניתנו", דהיינו, כשמישהו נותן לאדם אחר מעות, הוא מבין שהוא יוציא את המעות על מה שירצה ואחר כך ישתמש במעות אחרות לצרכים שלשמם הוא נתן את הכסף (בניגוד לכלי, לדוגמא, ששם חייבים להחזיר את הכלי עצמו).

כך שאת צריכה פשוט לעשות את הקורס, לשלם עליו, וממילא ניצלת את הכסף שניתן לך למטרתו.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו