מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
מישהי כאן הזכירה
שאלה:
בס"ד
מישהי הזכירה כאן על מצוות איגרת הקודש?!?
אשמח לדעת מה זה

תשובה:
אנשי חב"ד לאחרונה נוהגים לשלוח מכתבים ובקשות דרך אגרות קודש של הרבי מליובוויטש. כותבים מכתב, נוצנים צדקה ושמים את המכתב בתוך אגרות הקודש של הרבי. רבים מאמינים שהם מקבלים ככה תשובות ישירות משמיים.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו