מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
ראש חודש
שאלה:
חודש טוב!!!! תודה רבה על התשובות שאתה עונה לי כל הזמן מזמנך... 
אני קראתי קצת על המנהגים של ראש חודש וכמו שאנחנו יודעים ראש חודש הוא מעין יום חג\טוב לנשים ולכן הן לא עושות מלאכה כמו לדוגמא כביסה. כתוב שהן לא עושות כביסה והן נחות כי הן לא השתתפו בחטא העגל.
מה הקשר בין זה שהן לא חטאו בחטא העגל לבין התוצאה שהן לא עושות מלאכה בראש חודש? 
ממש תודה!!!!  


תשובה:
זו מתנה, לפי דברי חכמים הקב"ה נתן מתנה לנשים שיש להן חג שאין לגברים!! בגלל שהן לא חטאו, הן קיבלו מתנה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו