מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
ביאה אסורה
שאלה:
שלום לכבוד הרב....
ברצוני לשאול את כבוד הרב לגבי ביאה אסורה, של בחור שנכשל עם בחורה, כשבא עליה "שלא כדרכה" (נכשל רק באופן זה).
האם זוהי נחשבת ביאה??
האם חייב על כך עונש כרת??
מה הדין אם הוא לא ידע שזוהי ביאה שאסרה תורה, האם זה נחשב כשוגג??
האם בשוגג גם חייב כרת??
תודה מראש, ומחילה על השאלה הארוכה..... 


תשובה:
חכמים קובעים שביאה שלא כרדכה היא ביאה לכל דבר ולכן ממילא הדינים שלה זהים, גם בעניין של כרת (אם היא נידה או אשת איש) וגם בשאר הדינים.
אם הוא לא ידע יחולו עליו הדינים של "שוגג", בשוגג לא חייבים כרת אלא חטאת ומכיוון שאין לנו חטאת מה שצריך זו תשובה עמוקה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו