מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
תפילה
שאלה:
יש איסור לשבת על הרצפה שאני מתפללת?  וגם בכותל? 

תשובה:
על פי הקבלה לא נוהגים לשבת על רצפה לא מרוצפת. לכן, בבתים שלהנו שהם מרוצפים מותר לשבת. בכל מקרה, יש רבים שמקפידים לשים משהו תחת הגוף כשיושבים.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו