מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
שאלה
שאלה:
האם כשהאישה  אינה ניידה מותר לבעל לראות את נרתיק אישתו והאם זה מדין אסור אבל פטור

תשובה:
חכמים אומרים שאסור לראות.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו