מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
ניאוף
שאלה:
אם אישה נשואה כבר נאפה ונאסרה על בעלה ובא אחר ובא עליה מה דינו?

תשובה:
דינו שווה לחלוטין לראשון, כל דיני הכרת וכדומה, חז"ל לומדים זאת מפסוק מפורש.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו