מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

כלאיים

שאלה:
שלום הרב, *אסור לגדל עץ שסק בבית? זה פרי של כלאיים? *איך מותר לנו לאכול פרות מכלאיים? איך מותר לנו להנות מהאיסור שאחרים עושים? הרי כתוב שאסור להנות מחילול שבת של יהודי??

תשובה:
לא ידוע לי שזה פרי של כלאיים, בכל מקרה בכלאיים של פירות ועצים יש דין מיוחד שאם מישהו אחר עשה את ההרכבה, זה מותר, זה בהחלט דין יוצא דופן, אבל כך התורה ציוותה- לאדם אסור לעשות הרכבה, אבל אם מישהו אחר עשה, זה מותר.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו