מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
שיטת בריסק.
שאלה:
מהי שיטת בריסק? האם היא נכונה? מהן הטענות בעד ונגד?

תשובה:
אני לא בדיוק למה הכוונה בשאלה, יש כמה מאפיינים שאני מכיר לשיטת בריסק, ואני בטח לא מומחה לעניין. האחד נוגע לדרך הלימוד שבה הכי מפורסמת היא הגישה של "שני דינים" שלפיה יכולות להיות שתי בחינות בכל מאמר של חז"ל או של התורה, יש גם נושא של קנאות דתית שאפיינה את רבני בריסק, יחס ללימוד בצורה מוחלטת ואבסולוטית ועוד...

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו