מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ניסיון מיניב

שאלה:
ניסיון

תשובה:
תשובה לניסיון

התשובה נתקבלה מהרב ברוך אפרתימאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו