מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

קריאת התורה

שאלה:
ב"ה שמעתי שמועה מחבר שגם במקרה שאין 6 אנשים שלא שמעו קריאת התורה התורה, ניתן לקרוא אם יש 3 שלא שמעו. והוא אמרה שרב אחד אמרה שזה כתוב בפוסק שנקרא מהרש"ם. ושגם בעל כף החיים פוסק ככה, אלא שהוא מצריך שיהיו אנשים שלא שמעו כמנין הקרואים, כך שיוצא שבשני וחמישי מספיק 3 שלא שמעו. הוא אמרה שיש עוד פוסקים שפוסקים ככה. האם זה נכון, והאם ניתן לסמוך על זה הלכה למעשה ?

תשובה:
לקח לי מעט זמן לברר.
אני לא מצאתי בכף החיים את הדעה הזו, אבל יש שו"ת בשם יהודה יעלה שבו הוא מספר שהוא נהג כך למעשה, דהיינו שהם היו שלושה רבנים שחזרו מדין תורה, ולא הגיעו לבית כנסת  ובצהריים הם קראו לשלושתם וצרפו שבעה.
לפי מה שאני מצאתי, בעזרתו של הרב עובדיה זצ"ל, זה לא קשו רליום או למספר הקרואים, אלא למספר שלושה, שצריך מינימום שלושה.
ישנם מעט מאוד פוסקים שמסכימים עם הפסק הזה ולהלכה לא ראוי לנהוג כך, אלא להצריך לפחות ששה שלא קראו.  

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו