מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
טעמי המצוות
שאלה:
למה הכוונה שלא ניתן להבין את טעמי המצוות? למה לא?

תשובה:

אחת השאלות הגדולות בחיים הדתיים והאמוניים נוגעת לטעמי המצוות ולסיבה שלהם. למה אנחנו צריכים להתנהג כך או לעשות כך וכך... וישנה מחלוקת עקרונית, עם פנים לכאן ולכאן, האם אנחנו יכולים להבין את המצוות או לא.

לדוגמא, לגבי מצוות שילוח הקן לכאורה יש טעם מובן וברור – ניתן לחשוב שהסיבה היא שהקב"ה מרחם על האמא ולכן צריך לשלוח אותה לפני שלוקחים את הבנים. אולם דווקא לגבי מצווה זו אומרים חכמים שמי שאומר שהטעם שלה הוא רחמנות ה' הוא טועה, אלא טעם המצווה לא ידוע. ולהיפך, על פי דעת המקובלים הסיבה למצווה הזו היא אכזריות! "לפי דבריהם הפנימיים (שצריכים הבנה עמוקה) המטרה היא לצער את הציפור בשילוח, מה שגורם לקב"ה ל"היזכר" בצערה של השכינה..."

באופן כללי אנחנו יודעים תמיד שאנו לא מבינים את טעמי המצוות והם גזירות אלוקיות. ואם יש מצווה שבה אנחנו "מבינים" או יודעים את הטעם, אנחנו מתייחסים להבנה הזו כאל טעם מסייע, כאל "עוד משהו" ולא כאל סיבה מרכזית לשמור מצווה.התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו