מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
נרות שבת לבנים
שאלה:
האם בנים צריכים להדליק נרות שבת?

תשובה:

בשבת ישנה מצווה שיהיה בביתו של כל אחד ואחד נר דולק. גם גברים וגם נשים... ומצווה זו קשורה לעונג שבת. בדרך כלל נשים מצוות יותר על הדלקת נרות שבת ולכן אימא היא שמדליקה את הנרות (והאבות צריכים לסדר את הנרות לפני כן!), אולם במקרים שאישה אינה יכולה להדליק, או כשבחור לא נשוי נמצא בשבת במקום שבו לא מדליקים- הרי שאז גם בנים חייבים להדליק נר שבת, כי צריך שיהיה נר שבת בבית שבו נמצאים.התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו