מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
ראש השנה כחייל
שאלה:
עד איזו שעה מותר לשמוע שופר השנה?

תשובה:
מותר וצריך לשמוע שופר כל היום, החל מהזריחה (או עלות השחר בשעת הדחק) ועד לשקיעה... כל עוד לא שקעה השמש מותר וצריך לשמוע שופר.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו