מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
שמירת הברית במחיר של לא להתחתן
שאלה:
לפי רוב הדעות גם מהזוהר... אדם ששומר ברית כמו יוסף הצדיק... הוא אדם שלם. והוא מקיים העולם. ויש לו תואר של בחינת יוסף הצדיק. אדם ששומר הברית בשלימות כפי יכולתו למה לו להתחתן? אם הוא זוכה להשראה האלוקית ולדרגות גבוהות של קדושה. רבי אהרון ראטא זצ"ל כותב שהוא גם זוכה לנשמה קדישה כבר בעולם הזה ואינו חוזר בגלגול ואינו עובר חיבוט הקבר זה כתוב במפורש... והאמת זה לא משנה איך אדם השיג את זה נשוי או רווק. היו צדיקים שלא השאירו ילדים בעולם. אז מה הקטע של להתחתן ? מי ששומר הברית אבל באמת בשביל צריך להתחתן ולטעום טעם חטא... זה הופך לסוג של עונש. שוחחתי עם חרדים נשואים ואמרו לי שמתמכרים למעשה המיני גם עם האישה וזה הופך להיות מעשה בורים.... מה דעתך?

תשובה:
השאלה שלך, לעניות דעתי, מאוד מושפעת מגישות לא יהודיות ואפילו נוצריות.
באופן עקרוני, המצווה הראשונה בתורה היא פרו ורובו, והעניין של ללדת ילדים זה משהו חשוב מאין כמוהו שיש לו גם משמעות הלכתית וגם משמעות רוחנית עצומה. שום דבר הקשור לשמירת הברית אינו עומד בפני המצווה של פרו ורבו, כולל מקרים קיצוניים ביותר שבהם מותר להוציא זרע אפילו בשביל בדיקה רפואית שתוביל ללידת ילדים ולענ"ד אין שום פוסק שיסכים עם מה שאתה מתאר... יהודים מאמינים בלידת ילדים, בהרחבת העולם ובהורדת נפשות לעולם.
על דבי זה, כמובן, בא בעניין של שמירת הברית, אולם הוא לא אמור להפריע לחיי אישות, והוא לא עומד מול זה.
יש אפילו ראשונים מסויימים שטוענים שהוצאת ז"ל זה רק מדרבנן. זה נכון שהזוהר הקדוש מחמיר מאד בעניין, ובמקובלים הקפידו על זה מאוד מאוד, אולם זה לא בא ועומד מול מצוות לידת ילדים.

יתירה מזו, על פי היהדות, ובטח לפי הקבלה, אדם ללא אשה הוא חצי איש וידוע על מקובלים גדולים שנשאו אשה גם בגיל מתקדם מאוד ואפילו ללא סיכוי ללדת ילדים. רק כדי לא להישאר "פלג גופה".
וברור שהגמרא לא רק מתירה אלא אף מעודדת יחסים בתקופות שבהן ברור שלא יהיו ילדים או עיבור. אלו די דברים שונים- מצוות העונה ומצוות הילודה. ומצוות העונה היא חשובה בפני עצמה, ומעולם לא טענו שהוצאת זרע בזמן חיי אישות היא ז"ל.

באופן כללי, תמיד חשוב מאוד לשים לב לסדר הקדימויות, בחיים ובמצוות, ויש מצווה דאורייתא של לידת ילדים, ואחרי יש מצוות נוספות ומעולם לא היה מי שטען שעניין ז"ל מבטל חיי אישות מלאים. מלבד מקורות שמחוץ ליהדות...

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו