מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

המשך לגבי השאלה הקודמת

שאלה:
שלום לכבוד הרב, לגבי השאלה הקודמת שלי של ביאה דרך איברים, האם זה מותר לכתחילה או רק במצבים כמו שתיארתי שלאישה לא טוב להכנס להריון עקב סיכוי שהולד לא ישרוד או סיבות רפואיות אחרות, האם במצב רגיל זה גם מותר עם פחיטה על האיברים או שלא כדרכה? כי במקביל שאלתי בהדברות וחא היו מוכנים לשמוע על הדבר? אלו םוסקים מתירים את מה שהתרת לי? האם זה לא ייחשב כזרע לבטלה חלילה? כי זה יכול להיות תקופה ארוכה שעד הווסת?

תשובה:
לא ממש ברורה לי השאלה, נראה לי שיש כמה שגיאות הקלדה בשאלה שלך.

ביאה דרך איברים מתירים (על פי הנורמל) רק כשיש סיבה אמיתית והכרחית לכך, ולא באופן רגיל. כך שאם אין סיבה, זה אסור. 

הדברים שכתבתי מבוססים על דברי הרמב"ם שכל מה שרוצה אדם לעשות באשתו עושה, ויש הרבה פוסקים שקיבלו זאת כפשוטו, ואפילו כתבו שאפשר להעדיף זאת על פני ביאה שלא כדרכה... כי ביאה שלא כדרכה היא במקום לא נקי.

באופן עקרוני, ככל שהתקופה ארוכה יותר, כך יש מקום יותר להתיר, כי זה נכנס למצב של עגינות בלשון הפוסקים. אולם ברור לחלוטין שלא מדובר על "פתרון טוב" שהרי לאשה אין חלק וענין בכך. וזה לא פתרון למצב ארוך זמן, מלבד זאת למה שתהיה תקופה ארוכה עד הוסת? הרי זה חודש מקסימום, לא?

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו