מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

שופר עם פיה פגומה

שאלה:
שופר שבפיה יש לו חסר האם הוא כשר? כלומר בין השפתיים לשופר יש קצת אוויר בחלק מההקף של הפיה?

תשובה:
בלחם משנה על הרמב"ם, הלכות שופר, הוא כותב שסדר בפיה, שמרחיק את הפה של התוקע מהשופר, פוסל את השופר.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו