מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

נוסח פרוזבול

שאלה:
שלום הרב, האם יש לך את הנוסח של הפרוזבול שצריך לעשות בשנת השמיטה?

תשובה:
שלום וברכה,

יש מספר דינים הנוגעים למילוי פרוזבול...

את חלקם והמרכזיים שבהם פרסמנו בשורש, במאמר הבא יש מקבץ דיני פרוזבול.
בתשובה הזו הבאתי את הנוסח המלא של פרוזבול.

יש גם נוסח פרוזבול להורדה בקישורים הללו.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו