close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על חנוכה

הרב משה אופןכד אלול, תשפג10/09/2023

שאלות על סדר הא"ב לכבוד חג החנוכה

תגיות:
א) אחד מבניו של מתתיהו                                  אלעזר
ב) מי ש"רגיל בנר" למה זוכה?                            בנים ת"ח
ג) אלו מאכלים נוהגים לאכול בחנוכה?                  גבינה
ד) באיזה צד מדליקים את החנוכיה בביהכנ"ס?      דרום
ה) איזה הודאה
מיוחדת מוסיפים בחנוכה בתפילת שחרית?        הלל
ו) באיזה נר של חנוכה יוצא ר"ח טבת?                 ו'
ז) באיזה שמן הכי מהודר להדליק?                      זית
ח) מה היה לבני ישראל במדבר בימי החנוכה?       חנוכת המזבח
ט) כשמניח את המנורה בפתח מה המרחק המקסימלי שיכול להרחיקה?    טפח
י) מה שמה של האישה שחתכה את ראש הצורר?   יהודית
כ) באיזה תפקיד שירת יוחנן החשמונאי?               כהן גדול
ל) לשם מה קבעו את שמונת ימי חנוכה אלו?          "להודות והלל לשמך הגדול"
מ) כינויים של המדליקים כל אחד אחד מבני הבית ומוסיפים כל יום נר?       מהדרין מן המהדרין
נ) מה נעשה לבנ"י בחנוכה?                                 נס
ס) משחק מיוחד לחנוכה                                      סביבון
ע) מה מוסיפים בחנוכה בתפילה ובברכת המזון?     על הניסים
פ) מה מצאו החשמונאים בבית המקדש?               פך שמן
צ) כיצד מכונים החשמונאים בתפילת "על הניסים"? צדיקים
ק) תאור הנוסף לנרות בפיוט "הנרות הללו"            קדש
ר ) כיצד מכונים היוונים בתפילת "על הניסים"?      רשעים
ש) כשמניח את החנוכיה בפתח, באיזה צד מניחה?  שמאל
ת) דבר האסור בחנוכה                                       תענית
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה