close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פרשת בשלח- איך מחלישים עם?

הרב אברהם בלאסיז סיוון, תשפב16/06/2022

כדי להצליח במשימה חייבים מוטיבציה חזקה. חייבים את קריאת העידוד של כלב: עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה'

תגיות:
פרשת השבוע פרשת המרגלים. איך מצליחים להשפיע על עם שלם לסגת מהמגמה המרכזית של חייו שהיא הקמת מדינה של קודש –'ואתם תהיו לי ממלכת (=מדינה) כהנים וגוי (מלשון גויה=גוף) קדוש.

ישנם שני מאמרים מרכזיים בירושלמי כיצד מחלישים
המשנה (מעשרות פרק א משנה ב) דנה בשאלה מהו השלב בו הרימונים חייבים במעשר. קובעת המשנה 'משימסו'. מהי כוונת המשנה בביטוי זה?
ישנה מחלוקת בדבר (ירושלמי מעשרות א, ב). ר' יודא בן פזי בשם ר' יהושע בן לוי אומר: משעה שיגיעו לחצי ההבשלה של הפרי. דין זה נסמך על דרשתם של רבנן דאגדתא (- הרבנים המומחים
לענייני אגדה) המסבירים שהמרגלים המסו את לבו של העם, כלומר, חצו את לבו.

הרעיון אותו מעלים רבנן דאגדתא הוא שכל עוד אדם שלם בצדקת הדרך קשה להשפיע עליו, אולם ברגע שמביאים אותו לידי ספקות, כלומר, חוצים את לבו ומחשבותיו אזי מצליחים להפילו. כדי להחזיר מעמד נוכח ירידות ומשברים צריכים אמונה חזקה בצדקת הדרך, אמונה שלמה שלא ניתן לשברה.

מאמר שני (תענית ד, ה) מתאר שכאשר המרגלים חזרו הם ראו את עם ישראל עוסקים בהלכות חלה וערלה ואז אמרו להם לארץ אתם לא נכנסים אז מדוע אתם עוסקים בהלכות חלה וערלה. כך מחלישים את הציבור לא דנים האם נכון לעלות או להילחם בכנענים זה דבר לא נכון. האם נצליח או לא נצליח. להחליש את העם פירושו לומר ברור שלא נצליח.

כדי להצליח במשימה חייבים מוטיבציה חזקה. חייבים את קריאת העידוד של כלב: עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה' (יתכן שבפרשת חוקת נביא את הירושלמי המתאר כיצד באמת דוחפים את העם, כדי שיצעד לקראת מטרותיו).
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה