close
ראשי
יומן שורש
שורש טי.וי
שורש ספרים
דואר
שורש לזכות
חנות
שומר מסך
שורש פודקסט, הסכתים
ראשי
מגזין
שאל את הרב
בלוגים

האם מותר לשמש המיטה בזמן קורונה

הרב יניב חניא כח אדר, תש"פ 3/24/2020

שאלה:

הרב שלום,האם מותר לקיים תשמיש המיטה בזמן הזה. הכוונה לאשכנזים שקיימו כבר פו"ר והולכים לפי הרמא בסימן תקעד. ואם מותר אז מה נקר שהעולם שרוי בצער אם לא הזמן הזה?

תשובה:

זו שאלה מעניינת. אין ספק שזה זמן שהעולם שרוי בצער. אניחושב שמהגמרא שאומרת שלא משמשים את המיטה בזמן צער, הכוונה היא לתשמיש שמביא ללידה, כלומר- לא ללדת ילדים בזמן שיש צער. אולם הפירוש הרגיל הוא גם הגיוני.
אני סבור שבימינו פחות מקפידים על הדברים הללו. מבינים את החשיבות של היחסים למשפחה ולחוסן הנפשי. ובכלל- פחות נהגו בעינויי הגוף כתגובה לסבל, יותר בתפילות ובתורה. ככה שנראה שתשמיש מותר, וגם כזה שיביא ללידה, כי לכאורה זה משהו שאמור להיגמר בעז"ה.
שלח שאלה
המלץ לחבר

תשובות נוספות בנושא-

קורונה וסיום שנה למות אבי זל  באופן הלכתי, בודאי שאפשר להימנע או לעשות את ה
תשמיש  בזמן תשמיש- כן. ודאי. אפילו רצוי. כתוב שזה "
מצוות פריה ורביה  כן, תשמיש המיטה הוא לא רק בשביל פרו ורבו, יש
הרבה תשמיש  לפי הרמב"ם זה אכן כך, וכך האמינו ברפואה בתקו
צניעות בינו לבינה  אני עושה ככל יכולתי לעזור, במסגרת הצניעות ורג
אישות והנקה  לא, זה ממש אסור. חכמים ממש אוסרים את זה וגם א