close
ראשי
יומן שורש
שורש טי.וי
שורש ספרים
דואר
שורש לזכות
חנות
שומר מסך
שורש פודקסט, הסכתים
ראשי
מגזין
שאל את הרב
בלוגים

מוסיקה בספירת העומר של הקורונה

הרב יניב חניא כב ניסן, תש"פ 4/16/2020

שאלה:

האם בעקבות המצב קורנה וכו' סגורים בבית האם יש אפשרות לשמוע מוזיקה בימים אלה? כלומר בימי העומר של הקורונה?

תשובה:

האבילות בספירת העומר ואי שמיעת מוסיקה הם מנהג ולא דין של חכמים, ומכיוון שיש דעות שהאבלות בספירת העומר מתחילה רק בר"ח אייר, נראה שבשנה הזו בודאי אפשר לסמוך על זה ולהתיר לשמוע מוסיקה לפחות עד ראש חודש אייר. גם בגלל הלחץ בבית עם הילדים וגם בגלל המצב העגום גם ככה. ואז יהיה מותר לשמוע מוסיקה ביום העצמאות ומיד מל"ג בעומר (יח באייר), ככה שישארו מעט ימים שבהם ננהג את איסור שמיעת המוסיקה.
שלח שאלה
המלץ לחבר

תשובות נוספות בנושא-

תענית בכורות בצל הקורונה  השנה התירו להשתתף בסיומי מסכת וירטואלים, דרך
מוזיקה בעומר לחולי הנפש  כן, מותר. בפוסקים כתוב במפורש שמי שצריך את המ
שריקה בשבת  כן, מותר, זה סעיף מפורש בשולחן ערוך שמותר לשר
מוזיקה בספירת העומר  באופן כללי נוהגים שלא לשמוע מוסיקה בספירת העו
מוזיקה לא דתית בשמחות  זו שאלה שנוגעת בעיקר להשקפה, ופחות להלכה. כלו
מוסיקה בבין המצרים  כן. אני סבור שכן, אחרי חצות זו כבר אווירה של