close
ראשי
יומן שורש
שורש טי.וי
שורש ספרים
דואר
שורש לזכות
חנות
שומר מסך
שורש פודקסט, הסכתים
ראשי
מגזין
שאל את הרב
טריויה

יד על העיניים בק"ש

צוות הר ברכה כו ניסן, תש"סט 4/20/2009

שאלה:

רבים מכסים את העיניים בקריאת שמע. האם יש בזה חיוב הלכתי. והאם מי שלא כיסה את עיניו צריך לחזור ולקרוא את הפסוק בכיסוי עיניים?

תשובה:

נוהגים לכסות את העיניים ביד ימין, כדי לא להסתכל בדבר אחר שיפריע לכוונתו, אך אין צורך לחזור ולקרוא בשנית את הפסוק  אם לא כיסה את עיניו. אמנם מי שהסיח את דעתו ולא שם לב גם למשמעות הכללית של המילים, שיש בה קבלת עול מלכות שמים - לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור ולקרוא בכוונה. ואם נזכר בזה מיד אחר שסיים את הפסוק הראשון, ימתין מעט, כדי שלא יראה כמי שקורא את שמע פעמיים, ויחזור ויקרא את הפסוק הראשון בלחש.

בברכה
יגאל ללום

שלח שאלה
המלץ לחבר

תשובות נוספות בנושא-

בית קפה לא כשר מטעם העבודה  אני סבור שאסור ללכת לשם. יש בזה גם משום מראית
המשך שאלה  אני חושב שזה גם נכון לכבדים. כי כבדים רוב רוב
שאלה בכשרות מנגל חשמלי לקראת יום העצמאות  אני לא חושב שצריך לחשוש לגבי חיתוך הלבבות. גם
שאלה דחופה חלק ב'  שלום וברכה,

לא יכולתי לענות אמש, א
חוצץ בכלים  א. אם הצבע יציב ולא יורד בקלות, הוא הופך להיו
גיוון ורענון בחיי הנישואין והאהבה  כמובן שיש בשאלה שלך הרבה מאוד נקודות, והרבה מ