close
ראשי
יומן שורש
שורש טי.וי
שורש ספרים
דואר
שורש לזכות
חנות
שומר מסך
שורש פודקסט, הסכתים
ראשי
מגזין
שאל את הרב
בלוגים

יד על העיניים בק"ש

צוות הר ברכה כו ניסן, תש"סט 4/20/2009

שאלה:

רבים מכסים את העיניים בקריאת שמע. האם יש בזה חיוב הלכתי. והאם מי שלא כיסה את עיניו צריך לחזור ולקרוא את הפסוק בכיסוי עיניים?

תשובה:

נוהגים לכסות את העיניים ביד ימין, כדי לא להסתכל בדבר אחר שיפריע לכוונתו, אך אין צורך לחזור ולקרוא בשנית את הפסוק  אם לא כיסה את עיניו. אמנם מי שהסיח את דעתו ולא שם לב גם למשמעות הכללית של המילים, שיש בה קבלת עול מלכות שמים - לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור ולקרוא בכוונה. ואם נזכר בזה מיד אחר שסיים את הפסוק הראשון, ימתין מעט, כדי שלא יראה כמי שקורא את שמע פעמיים, ויחזור ויקרא את הפסוק הראשון בלחש.

בברכה
יגאל ללום

שלח שאלה
המלץ לחבר

תשובות נוספות בנושא-

שאלת המשך-תבניות  ההנחה שלי היתה שבשנים של שימוש רצוף, בודאי הי
ביאה דרך איברים  אני דווקא כותב בתשובות בנושא הזה שלדעתי ההכנס
כשרות תבניות תנור  אם לא חיכו בין בשר לחלב 24 שעות, הרי שהתבניות
התאהב בי  אני לא ממש מבין מה השאלה.

אם את לא
דחוווף  מה הכוונה להתנשק? לנשק?

מותר לאחות