מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

כדורים בטqw באב

שאלה:
האם מותר לשתות מים לצורך בליעת כדור ויטמינים בט' באב?

תשובה:
לא, אפשר לשתות את הכדור ללא מים בתנאי שאין בו טעם, אבל מים אסור. אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש או בטיפול במחלה, כמובן.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו