מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

טלויזיה בשבת

שאלה:
האם מותר להשאיר טלויזיה דולקת מכניסת השבת ועד צאתה?

תשובה:
לא, זה אסור מכמה סיבות-
1) כדי לראות טלוויזיה יש צורך שיהודים יעשו מלאכה, ויש איסור להנות בשבת ממלאכה שיהודי עושה בשבת.
2) גם אם לא יהודים עושים את המלאכה, הרי שיש בזה משום מרבאית עין, כי מי ששומע ורואה את הטלוויזיה דלוקה לא יודע שהם לא יהודים.
3) יש בעניין משום רוח שבת וכבוד שבת, כי זה לא כבוד השבת שאנשים ישבו ויראו טלוויזיה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו