close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מתכוננים לשנת מעשר עני

מקימיכט אלול, תשעג04/09/2013

שיתוף פעולה ייחודי יאפשר לכם לקיים מצוות מעשר עני בפתחה של השנה השישית

תגיות:

ממש לפני שמתחילה "שנת מעשר עני", חברו שני גופים יחד, עמותת "מקימי" ו"מכון התורה והארץ", על מנת להנגיש את המצווה הזו לכלל הציבור.

שנת תשע"ד היא השנה השישית לשמיטה ובשל כך היא שנת מעשר עני. מעשר עני הוא חלק מן התרומות והמעשרות שמחויב להפריש כל מי שבידו פירות וירקות, בין שגדלו בגינתו ובין שקנה אותם או קיבלם מאחרים. ואולם אם בשנים קדמוניות, שבהן כל אחד גידל פירות וירקות לצורך עצמו ולצורך בני ביתו, היה פשוט לקיים את המצווה, הרי שבימינו מסובך יותר לקיימה.

מצד אחד ישנם חקלאים המגדלים תוצרת רבה, ונתינת המעשר היא נטל בלתי מבוטל עבורם,


ומצד שני יש בעלי גינות רבים שבחצרם עצים בודדים או מעט ירק ותבלינים, ונתינת עשירית מהם לעני אינה מעשית.

בעיית נתינת המעשר עני ניתנת לפתרון הלכתי המתבסס על הלוואה מראש - בתחילת השנה, של סכום כסף מסוים לעניים באמצעות גבאי צדקה, והתחייבות לתת את כל פירות מעשר עני לאותם עניים.

כאשר יפריש האדם תרומות ומעשרות במשך השנה, העני יזכה בפירות ובירקות של מעשר עני. אלא שבמקום להעביר את הפירות עצמם לידי העני, הוא ישאיר את הפירות ברשותו, ויקזז את שוויים הכספי מהסכום שהלווה לעני.

מאחר ואת שווי הפירות ניתן להלוות לעני, יזמו שתי העמותות "מקימי" ו "מכון התורה והארץ" שיתוף פעולה שמנגיש את המצווה לכל אחד ואחת.

מכון התורה והארץ בנשיאות הרב יעקב אריאל, מנהל קרן מעשרות באופן קבוע ומאפשר בדרכים פשוטות ומעשיות לקיים את מצוות תרומות ומעשרות. בתחילת השנה השישית, שנת מעשר עני, מועבר סכום מעשר עני לקרן המעשרות של מכון התורה והארץ ובכך מקיים האדם את מצוות מעשר עני, והמכון מצדו דואג לתרום את הכסף הזה לעניים דרך עמותת מקימי, שהיא עמותה ללא מטרות רווח המסייעת למשפחות במצוקה כלכלית. עמותת מקימי מעבירה את התרומות למשפחות אשר עונות על הקריטריונים לקבלת סיוע, מלווה אותם במצוקתם הכלכלית ועוזרת להם לצאת ולהשתקם מהמשבר.

ממכון התורה והארץ מוסרים: "אנו קוראים לציבור הרחב להיות שותפים בשנה זו, בנתינת מעשר עני בצורה מהודרת, על ידי הצטרפות לקרן המעשרות 'בית האוצר'. שיתוף הפעולה עם עמותת 'מקימי' יאפשר לציבור הרחב לקיים את המצווה וגם לסייע לאלה שבאמת זקוקים לזה, לעזור להם ולהעמיד אותם על הרגליים".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה