close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חוברת נדירה שתלמידי הרב קוק הורו לשרוף מוצעת למכירה

מערכת שורשכב סיוון, תשעט25/06/2019

חוברת פולמוס חריפה מאוד נגד הרב קוק וספרו "אורות"- חוברת "קול השופר" מוצעת כעת למכירה בבית המכירות ברנד בבני ברק

תגיות:
החוברת היא משנת "להבדל מספרי החיצונים" כלומר תר"פ 1920 ויש בה מכתבים חריפים מאוד מרבני ירושלים נגד הרב קוק, שיטתו וספרו "אורות", וכן מכתבים מגדולי הרבנים החרדים דאז שיצאו נגד הרב קוק בחריפות כמו הרה"ג רבי חיים ברלין, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי יעקב דוד רידב"ז ועוד.

החוברת יצאה לאור ע"י חברי ועד אגודת הקודש עם חותמת האגודה.
מדובר בחוברת – עלון נדירה מאוד שכן החוברת נידונה "לשריפה ע"י אנשי הרב קוק".
כשהוציא מרן הראי"ה את ספרו "אורות" שכתב ברוח קודשו הנשגבה, התקבל הספר בברכה ובשמחה אצל ציבור החרדים שהסתופפו בצלו של הרב. אך הקנאים

קצרי הדעת, שביקשו עילה להילחם בקדוש ה' הראי"ה זיע"א, החליטו לנצל את העניין לפגוע בו ובתלמידו הרי"מ חרל"פ.

לשם כך כתבו חוברת פלסתר בשם "קול שופר", ובה הובאו בצורה מקוטעת ומסורסת משפטים מתוך הספר "אורות", וכן דברי התנגדות לספר, ושלחו זאת למספר רבנים בארץ ובחו"ל על מנת שיוסיפו את חתימתם לקריאה הנדפסת בחוברת, לפסול את ספריו של הראי"ה ולדונם לכיליון.

מחבר החוברת הוא עקיבא פרוש, שהעלים את שמו (אולם רמזו בשער).

שניים מרבני ירושלים, שהיו אמנם בידידות אישית עם הראי"ה, צירפו את חתימתם לנוסח הראשוני שמסרו להם הקנאים, אשר היה מתון יחסית (כפי שהסביר האדמו"ר מגור במכתבו הידוע). אחר כך הוסיפו הקנאים לחוברת דברי חירוף וגידוף נגד הראי"ה, ככל שעלה על רוחם, וכן מכתבים מזויפים ומסורסים כביכול מגדולי ישראל נגד הראיה! למרבה האבסורד, בין היתר מובא מכתב הסכמה שכביכול קיבלו מאת הגאון האדר"ת (חותנו של הראי"ה, שנודע בה-ערצתו עצומה כלפי חתנו!).

החוברת נדפסה באלול תר"פ, והבעירה את אש המחלוקת בירושלים.
כך למשל כתב אז הגאון רבי נחמן שלמה גרינשפאן זצ"ל: "מעולם לא ראיתי כתב פלסתר כזה. הדבר הזה הרעיש את כל עירנו. הרב ישראל חיים דייכעס החליט לצאת במחאה נמרצה כנגד התנפלות מגונה כזו".
רבי צבי פסח פרנק כתב אז דברים חריפים על הקנאים "שנתלבשו במסווה הצביעות ומכריזים כי מקנאים המה קנאת ה' ומשתמשים רק בשמות הזקנים לסמא העיניים וכל מבין רואה כי לא נוכח האמת דרכם, משתמשים בכתבי פלסתר להרבות מחלוקת בישראל".
הראי"ה עצמו כתב באותם ימים לבנו: "הציבור היה תוסס מפני הנבלה של החוברת 'קול השופר' של מחרחרי הריב, אבל לא פעלה כל השתדלותם להצר את הצעדים של דרך הקודש שאנו הולכים בה, כי אם להרחיבם בעזרת ד'".
בסופו של דבר דנו רבני ירושלים את החוברת המתועבת לשריפה ולכיליון, וכאשר זמם המחבר לעשות לתורת הראי"ה - כן נעשה לו. מפורסם בירושלים הסיפור על מיתתו החטופה בעוון ביזויו של מרן הראי"ה.

כמעט שלא נותרו עותקים מחוברת פלסתר זו, שכן רובם הושמדו ונשרפו. ברוב העותקים שנותרו הידועים כיום חסרים עמודים. לפנינו עותק שלם מחוברת זו, שגדולי ישראל נחרדו והזדעזעו ממנה.

החוברת, כמו גם פריטים מרגשים נוספים כמו כתבי יד נדירים, ספרים חשובים, תצלומים ופריטי יודאיקה, בבית המכירות ברנד בבני ברק רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק ביום ראשון כ"ז סיון 30/6/19 בשעה 19:00 בערב. טלפון: 0527-602-610
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה