close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רמזים ואנקדוטות על ה באייר

צבי שביטה אייר, תשפב06/05/2022

מגוון רמזים לגבי התאריך ה באייר. מעניין

תגיות:
שלום,
1 - ידוע הסימן של ימי השבוע של החגים השונים לפי ימי חג הפסל על פי הסימן של א"ת ב"ש
א-ת : ביום שבו חל יום א' פסח, יחולו ימי התענית של י"ז בתמוד ותשעה בא"ב
ב-ש : ביום שבו חל יום ב' פסח, יחול חג שבועות
ג-ר : ביום שבו חל יום ג' פסח, יחול ראש השנה
ד-ק : ביום שבו חל יום ד' פסח, יחול קריאת התורה (שמחת תורה) בחו"ל
ה-צ : ביום שבו חל יום ה' פסח, יחול צום יום הכיפורים
ו-פ : ביום שבו חל יום ו' פסח, חל חג פורים (הקודם)
במשך שנים רבות לא היה בן זוג ליום השביעי, אולם לאחר הקמת המדינה בה' באייר תש"ח נגאל היום השביעי
מבדידותו ונמצא לו בן-זוג:
ז-ע : ביום שבו חל יום ז' פסח, יחול יום העצמאות
לאחר מלחמת ששת הימים נמצא גם בן זוג נוסף ליום השני:
ב-ש : ביום שבו חל יום ב' פסח, יחול גם יום שחרור ירושלים

2 - אם חשבנו שרק בכ"ח נגאלה ירושלים, מתברר ששנים רבות לפני כן החלה הרחבת ירושלים בה' באייר בשנת תרכ"ט. מצורף קובץ ("הרחבת ירושלים החלה בה' באייר תרכ'ט") שמתאר את הארוע .
לפי מה שרשום בקובץ המצורף, לדעת הגר"א יש סגולה מיוחדת ביום העשרים לעומר (ה' באייר).

3 - אולם לא רק לדעת הגר"א ה' באייר הוא יום שקשור לגאולה. למרבה הפלא מתברר שגם לדעת הרבי מסאטמר, ה' באייר הוא תאריך שמסוגל לגאולה. קיבלתי בעבר מאמר שעוסק בספירת העומר. בסוף המאמר הופיע מכתב תגובה מאת הרב יואל טייטלבויים מחסידי סאטמר. (לצורך העניין שלנו לא חשוב כרגע נושאו של המאמר ולא נושא התגובה). לפי מכתבו, בימים שלאחר השואה היה זמן מוכן לגאולה. כמו כן, ה' באייר הוא יום מסוגל לגאולה. להלן הציטוט הרלוונטי מתוך מכתבו:
"... ע"פ המובא בשם הרה"ק מסאטמאר זי"ע שאחר ימי התלאות בהשואה היה זמן מוכן לגאולה רק באשר שרו ניגון התקוה בעת פדיונם מהלאגרן וכו' שרצו גאולת המינים נתחלף לגאולה של כח הס"ם שהוא שר הרוחני של ממשלת המינים ע"כ. וכן ע"ד ששמעתי בעניין ה' אייר שהוא יום מסוגל לגאולה וכאשר לא זכו שציפו לגאולה בכוח הזרוע נתחלף לגאולה של הס"ם" (ההדגשות הן כמובן שלי).

4 - אמנם לפי המכתב, הרבי מסאטמר סבור שהגאולה התחלפה לכוחו של הס"מ, אבל לעומתו, רבנים רבים (כולל רבנים חרדים) סברו שהקמת המדינה היא דווקא התחלת הגאולה. מצ"ב קובץ עם דעתם של רבנים רבים בנושא.

5 - בט"ו בשבט תש"ט נפתחה האסיפה המכוננת הראשונה בכנסת במדינת ישראל. בבחירות הראשונות לכנסת התאחדו כל המפלגות הדתיות והחרדיות למפלגה אחת. לקראת הבחירות התפרסם כרוז עליו חתמו כמאתים רבנים מכל גווני הציבור הדתי והחרדי. הכרוז פותח במילים: "נודה לה' על שזכינו ברוב רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של האתחלתא דגאולה, עם הקמתה של מדינת ישראל" (מצורף צילום מהספר "התקופה הגדולה" של הרב מנחם מנדל כשר ובו מופיע נוסק הקריאה עליה חתומים רבנים מחוגים שונים).

6 - מובא בכתבי הקבלה של הגר"א (מדרש שלמה פרק ז' על ספירת העומר) כי ימי העומר ימי התעלות בקדושה, אולם מאידך, ימים אלו רגישים להתדבקות הקליפה. זאת, פרט לשני ימים - יום העשרים בעומר (ה' באייר) ויום ארבעים ושניים בעומר (כ"ז אייר). הוא מבאר שם כי שניהם קשורים לשילוב קו הרחמים (יסוד דתפארת ומלכות דיסוד).
כפי שהבאנו, תלמידי הגר"א הניחו את אבן הפינה ל"בית מדרש אליהו" בה' באייר תקע"ב.
שחרור ירושלים החל בכ"ז באייר והסתיים בכ"ח באייר.

7 - הרב יצחק ברדה שליט"א העביר שיעור בישיבת כסא רחמים ואמר לפי הפסוק בדניאל:
אשרי המחכה וימים 1335 ופסוק לפני זה כתוב שלעם ישראל יהיו צרות רבות שלא היו כמוהם
ואמר שמרן רה"י הרב מאיר מאזוז ספר שממועד סיום השואה 1335 ימים בדיוק יוצא ה באייר תש"ח
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה